Our Blog

0

.

.

.
Després d’uns anys de bonança econòmica, de no mirar prim, de gastar, a vegades desmesuradament, ha arribat el temps d’estrènyer-nos el cinturó, i treure el millor per fer front i adaptar-nos a les noves exigències del moment.
De la mateixa manera que l’èxit, la crisi és sobretot un estat d’ànim. Per afrontar els reptes que ens planteja una crisi, disposem d’una sèrie d’eines per fer que les circumstàncies adverses girin a favor nostre.
La dificultat ben enfocada estimula l’enginy i l’afany de superació, fins i tot estimula la creativitat . Ens obliga a sortir de la letargia i fa que ens mobilitzem i trobem nous recursos.
Hi han moltes maneres d’abaratir costos, d’estalviar, de rendibilitzar el que tenim. Hi han moltes maneres d’afrontar la crisis amb positivitat, potser algunes d’aquestes maneres passin per recuperar valors perduts o en desús, reutilitzar , reciclar, compartir, prioritzar,….
Hem posat en marxa un pla de mesures d’estalvi, que per insignificants que en un principi semblin, son molt importants alhora de reduir costos.
Adequar les tarifes de les trucades telefòniques al consum que fem, utilitzar al màxim les tarifes planes, ofertes per les companyies de telefonia fixe.
Reduir el consum energètic, tancant pantalles, ordinadors, impressores i altres aparells elèctrics quan no s’utilitzen.
Imprimir de forma controlada. Aprofitant el paper reciclat i fent servir el format A3 front de l’A1 per les entregues de projectes.
Limitar el número de còpies de projectes i entregar sempre que es pugui en format digital.
Abans d’adquirir material comparar preus entre els diferents proveïdors, sobretot en aquells articles que suposen una despesa considerable; consumibles, papers, aparells informàtics…
En temps de crisis les estratègies d’estalvi son les més ecològiques.
marta giménez
.
.
.
.
.