Art

Art

La promoció de 4 habitatge al carrer Art del Barrio de Guinardó, en Barcelona.
S’ha ajustat a la distribució a les necessitats dels autopromotors.
Carrer Art, Barcelona
Comunitat de propietaris Carrer Art
2022-2023
388m2

MAS OBRAS