Pedro Ondoño

Pedro Ondoño

Medio ambiente

Sostenibilidad y energías aplicadas a la edificación
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 1994.
Curs de Doctorat «el sentido de la arquitectura Moderna» del departament de Projectes arquitectònics de
l’ETSAB. 1995-1996.
Curs LIFE: Formació de tècnics en Medi Ambient-Edificació. 1998.
Publicació del llibre. Josep Pratmarsó i Parera, arquitecte. Editat pel COAC. 1998.
Exposició Josep Pratmarsó i Parera, arquitecte. COAC. Demarcació de Girona. 1999.