BIM Simulation

Simulación mediante building information modeling

CAP Mataró

Control i seguiment d’obre

CAP Mataró

Fonamentació es la base de tot

CAP Mataró

Ordre i composició dels components

MERCAT Calafell

Scan de l’edifici

MERCAT Estudi

Relació processos

MERCAT Estudi

Desenvolupament d’instal·lacions

MÒDUL Hotel

Isolació dels elements

CENTRE CONTROL Barbers

Control topogràfic

CENTRE DE CONTROL Barbers

Visualització seccionada

CENTRE DE CONTROL Barbers

Composició del chassis estructural

A la nostra investigació sobre la transformació necessària dels sistemes informàtics que utilitzem ens hem adonat que de les 3 paraules que defineixen aquest model, la mes important es la central, informació. És a dir, com es traspassa la informació en tot el procés de generació d’un edifici.

NO TÉ CAP SENTIT TREBALLAR AMB UN SISTEMA BIM si no es produeix una transformació global a nivell de sector de la construcció. ÉS TOTALMENT INÚTIL fer un projecte en BIM per “encarpetar-ho” o fer un pdf sense una participació des del primer moment de la resta de responsables de l’obra. La parametrització, que és la base del sistema BIM, s’ha de realitzar segons els processos de construcció de l’empresa constructora, el seu model de contractació o segons els criteris econòmics.
Però aquest canvi global no es produeix, i la separació de contractes impedeix utilitzar totes las possibilitats d’un sistema BIM. Per tot això hem desenvolupat UN MODEL BIM MÉS FLEXIBLE en el qual, a més de realitzar un projecte complet en sistema BIM, aquest permet, en el procés d’inici de l’obra, adaptar-lo als processos d’obra i subcontractació de la empresa constructora adjudicatària. Aquests treballs amb l’empresa constructora, previ a l’inici de l’obra, és el que permet que el sistema funcioni.