Modular

Hemos incorporado modelos de trabajo de otros ámbitos de la economía para realizar una verdadera industrialización de la construcción.

  

Es parla d’industrialització de la construcció, però en altres àmbits de l’economia i de la societat, no només han posat en crisi l’era industrial, hi son en plena era digital. Abans de començar la fabricació, la industria treballa amb prototipus per poder experimentar les seves qualitats, efectuar les millores necessàries i resoldre les possibles imperfeccions. Aquest sistema de treball permet garantir que cap objecte comença a produir-se sense poder assegurar el temps d’execució, el cost i la qualitat final, es a dir, fins que no es pugui garantir l’eficiència en la seva fabricació i que el client rebrà el que ha contractat. Sempre hem defensat que projectar i construir edificis no és fabricar cotxes, però hem d’eliminar les incerteses amb que la construcció tradicional ha funcionat sempre. I aquí sí que podem assimilar els conceptes d’industrialització d’altres sectors.