CAP Ronda Prim en Mataró

CAP Ronda Prim en Mataró

   Av. Ronda Prim, Matarò
   Gisa. Catsalut. Generalitat de Catalunya
   6.100.000 €
   2008-2014
   4635 m2

L’edifici es configura en forma de “U” fent mitgera a les dues puntes de la “U” als dos carrers laterals – Velazquez i Benet i Serra – adaptant les alçades a les de les edificacions d’aquests carrers amb 3 i 4 plantes. En canvi a la Ronda Prim dona la màxima alçada de 6 plantes. La seva expressivitat formal també esta concentrada en la Ronda Prim. Als carrers laterals l’edifici presenta una façana plana amb només lleugeres variacions d’alçada per a adaptar-se a les edificacions de l’entorn mentre que a la Ronda Prim l’edifici es plega de manera diferent a cada planta per a expressar el punt d’inflexió que representa aquest agrupament public a una de les vies més importants de Mataró.
Donat el pendent de la Ronda Prim i per tant donada la diferencia de cota entre els carrers perpendiculars a aquesta es defineix l’accés a planta baixa a l’intersecció dels carrers Benet i Serra i la Ronda Prim. En aquesta planta baixa es situa l’àrea d’entrada, l’àrea d’extraccions, l’atenció continuada i la pediatria, a la planta soterrani es situen els vestidors, arxius i àrea d’instal.lacions.
Entre la planta 1 i la 4 es situant l’assir, l’àrea d’educació sanitària i la resta d’areas d’atenció primària -EAP Mataró 1 i EAP Mataró 2 – i a la planta cinquena l’àrea administrativa i la sala depersonal. D’aquesta manera s’estableix, donada la configuració vertical de l’edifici – 7 plantes -, una jerarquia de public a privat, prevalent l’accessibilitat de públic a plantes inferiors i de personal a les superiors


View obras ona in a larger map

MAS OBRAS