Llívia

Llívia

La promoció de 4 habitatge al passatge Llívia del Barrio de Guinardó, en Barcelona.
S’ha ajustat a la distribució a les necessitats dels autopromotors.
Passatge Llívia, Barcelona
Comunitat de propietaris Passatge Llívia
2022-2023
470m2

MAS OBRAS