Marianao

Marianao

L’objectiu del present projecte es adaptar les previsions d’utilització dels espais pendents de reforma de la Planta
Baixa del Palau de Marianao a les noves necessitats del municipi i de la ciutadania, sense deixar de banda els
objectius fixats tant en el Pla de Mandat 2015-2019 com en la Estratègia DUSI CAPACI(U)DAD.
Per això, es proposa adaptar el programa funcional i aprofitar la totalitat dels potencials de l’edifici històric. En
general, el conjunt de l’edificació del Palau de Marianao, s’adequaria incorporant les parts reformades i proposant
una reforma per fases de la resta de zones.
El pla d’usos de planta baixa de l’edifici estaria composat de forma resumida per:
– Centre de Formació i Innovació, ocupant la majoria de la superfície de la planta baixa.
– Espais comuns al Centre i als Serveis Ajuntament.
– Espai d’Entitats, a la planta baixa.
– Pati pavimentat

Sant Boi de Llobregat
Ajuntament Sant Boi
2022-2023
889m2

MAS OBRAS