Rehabilitació Barceloneta

Rehabilitació Barceloneta

Projecte de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Guiter Barcelona

   Carrer Guiter. Barri de la Barceloneta. Barcelona
   145.000 €
   2002-2004
   60 m2

MAS OBRAS