Tordera

Tordera

   Carrer València, 08490 Tordera
   Ajuntament de Tordera
   1.660.000 €
   2015
   1277 m2

 

L’edifici que aquí presentem és la primera fase de l’Institut de Tordera, el nou espai docent que s’ubica al sector Sant Jaume-Mas Martí , a la zona sud del poble.

La seva superfície construïda és de 1277 m2 i inclou aules, biblioteca, laboratori i l’àrea de direcció i administració.

Es tracta d’un edifici modular, la construcció del qual s’ha adaptat a uns plaços de temps molt curts perquè estigués acabat per a l’inici del curs 2015/2016. Amb aquest objectiu els mòduls s’han fabricat a un centre de construcció industrialitzada ubicat a Sant Quirze del Vallès i posteriorment s’han traslladat per carretera fins a l’emplaçament definitiu. En total, aquest procés ha trigat 65 dies, 50 per a la fabricació i 15 pel muntatge i els acabats in situ. Aquest elevat nivell d’eficiència en el conjunt dels treballs  s’ha aconseguit gràcies a l’aplicació de la metodologia de treball BIM en l’elaboració del projecte i en la seva coordinació en temps real amb la producció i execució de l’edifici.

Contràriament al que se sol pensar, el fet de construir l’Institut mitjançant mòduls industrialitzats ens ha permès controlar al màxim les solucions constructives i el compliment de totes les normatives, a més d’aconseguir una qualificació  d’eficiència energética A.

MAS OBRAS