Vivenda Amilcar

Vivenda Amilcar

Edifici de cinc vivendes

   Carrer Amilcar. Barcelona
   Comunitat de propietaris Amilcar
   1.272.000 €
   2005-2007
   365 m2

MAS OBRAS