Vivenda Montmany

Vivenda Montmany

Conjunt d’habitatges entre mitjeres al carrer montmany construït en forma de gestió per a la promoció

   Carrer Montmany. Vila de Gràcia. Barcelona
   422.000 €
   1997-2000
   255 m2

MAS OBRAS