Vivenda Renaixença

Vivenda Renaixença

Projecte de construcció d’edifici d’habitatges de renaixença 75 de Barcelona

   Carrer Renaixença. Barcelona
   Comunitat de propietaris renaixença
   610.000 €
   2002-2005
   520m2

MAS OBRAS