Silvia Font

Silvia Font

Viabilidad y gestión

Inversiones y dirección de empresas de la construcción y inmobiliaria.
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 1993.
Master (M.D.I.) en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, por la Universidad Politécnica de Madrid. 1993.
Curs de Doctorat «el sentido de la arquitectura Moderna» del departament de Projectes arquitectònics de l’ETSAB. 1995-1996.
Programa Intercampus España-América Latina, a la Universidad Central, de Santiago de Chile, vivienda social. 1995.
Curs «L’Arquitecte Cap d’Obra» per l’Escola de Pràctica Professional del C.O.A.C. 1997.

Professor ponent del curs Intensiu de Valoracions Urbanístiques, Llei del Sòl 8/2007, de l’Aula de Práctica Pericial Agustí Borrell Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, 2008.
Professor mòdul Valoracions Immobiliàries del Curs API 2008, del Col.legi d’Apis de Catalunya.
Professor mòdul Valoracions Immobiliàries del Posgrau en Gestió Immobiliària de la Fundació Blanquerna . Universitat
Ramon LLull, 2008.