Our Blog

Els treballs en el projecte de nou Mercat a Gavà van configurant la seva imatge.

Paràmetres funcionals, formals i mediambientals, es resolen per potenciar el caràcter comercial del nou equipament. Franges horitzontals transparents, retallades en els murs de maó, amplien la superfície de contacte entre el mercat i l’espai públic exterior, creant noves relacions comercials i exercint una atracció cap a l’interior.  A la vegada la activitat interior del propi Mercat dona vida als nous espais que es crearan al voltant.

 

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *